Kinesiologie

Binnen de Kinesiologie kijkt men naar de mens als één geheel. We spreken dan van een holistische visie. Er wordt een verbinding gemaakt tussen het fysieke, emotionele en mentale van de mens. Kinesiologie maakt gebruikt van de anatomie van de mens, maar ook van de traditionele Chinese geneeswijze (TCM) waar men spreekt over de chakra’s (energiecentra) en meridianen (energiebanen). Dit kent men bijvoorbeeld vanuit de acupunctuur. Er is een ontmoeting tussen de oosterse en westerse wijsheid. Alles is met elkaar verbonden in het lichaam: de spieren, de zenuwen, de wervels, het lymfatisch stelsel maar ook de energiebanen. De spiertest is het testen van de spier die verbonden is met de desbetreffende meridiaan. Een kinesioloog kan ervoor zorgen dat blokkades in zo’n meridiaan worden opgeheven door een passende correctie met behulp van spiertesten en in samenwerking met de cliënt.

Met de spiertest meten we de mate van de aanwezige stress. Cliënten dienen bij (fysieke/emotionele/mentale) klachten eerst contact op te nemen met de (huis)arts. Een (huis)arts en/of specialist stellen een diagnose, dat doet de Kinesioloog niet. Kinesiologie werkt ondersteunend in het genezingsproces. Kinesiologie haalt de stress uit het systeem weg, hierdoor wordt het zelfhelend vermogen geactiveerd .

Kinesiologie is een therapeutische werkwijze met het spiertesten als meetinstrument. Er wordt onderzocht waardoor een onbalans wordt veroorzaakt. Dit kan op verschillende vlakken voorkomen: structuur, emotioneel en biochemisch. Tezamen vormt dit de gezondheidsdriehoek.

Gezondheidsdriehoek (afb. V. Knoppers)

De gezondheidsdriehoek bestaat uit drie onderdelen die met elkaar in verbinding zijn. Elk onderdeel dient in balans te zijn voor een goede gezondheid. Als er sprake is van een onbalans in één van de drie onderdelen, zal dit effect hebben op de andere onderdelen. Van nature wil het menselijk lichaam altijd in balans zijn en bij een onbalans zal het lichaam op zoek gaan naar balans, het wil beter worden. Een lichaam die niet in balans is, kan (chronische) klachten hebben.

Stress – Stress reduceren – Balans (afb. V. Knoppers)

Het doel van Kinesiologie is bewustwording, stress reduceren, het stimuleren van het zelfhelend vermogen en balans in het systeem terugbrengen.