Tarieven en vergoeding

Tarieven per 01-01-2023:
tarieven zijn vrijgesteld van BTW

€130 voor het eerste consult inclusief intake

€130 vervolgconsult (uurtarief, langere consulten worden naar rato berekend)

Kinesiologische behandelingen worden ondersteunt met adviezen, oefeningen en begeleiding voor thuis. Geadviseerd wordt om met 3 behandelingen te beginnen per klacht.

Behandelingen vinden plaats op afspraak. Bij verhindering graag z.s.m. doorgeven, de afspraak kan dan worden verzet of worden geannuleerd. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een factuur die niet ter declaratie kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Afspraak verzetten binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt ook gezien als annulering.

Betaling per factuur

KVK 65255216
BTW nr NL001996639B57
Lid VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
AGB code Zorgverlener op aanvraag
AGB Praktijkcode op aanvraag


Vergoedingen

Consulten Kinesiologie kunnen mogelijk worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of alternatieve geneeswijze wordt vergoed, daarvoor verwijs ik u naar de voorwaarden van uw zorgverzekering. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. kijk op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kinesiologie.

Behandelovereenkomst en algemene voorwaarden

Voor de eerste behandeling ontvangt u een intakeformulier, deze dient u ingevuld mee te nemen naar de eerste afspraak. Tevens ontvangt u de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst die ik verplicht met iedere cliënt dien af te sluiten. In de overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten beschreven.

Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van Touch of Angels – Praktijk voor Healing en Kinesiologie van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten informatie over de Kwaliteitsstandaard en de Klachtenprocedure. Via mijn beroepsorganisatie VBAG (klachtenprocedure) val ik als kinesioloog onder het klacht- en tuchtrecht van het TCZ.

Artikel 14, Klachten en geschillen 

Op het handelen van de kinesioloog zijn de reglementen, waaronder het Klachtrecht van de Beroepsvereniging waar de kinesioloog lid van is van toepassing. 

Procedure Klachten staat beschreven op de website van de VBAG : Klachten en geschillen | VBAG beroepsvereniging & platform 

Bij geschillen met de kinesioloog kunt u, indien u er in onderling overleg niet uitkomt,  

  1. Schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ indien er sprake is van een ernstige klacht).  
  1. Of u kunt het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, secretariaat@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. 
    De onafhankelijke klachtenfunctionaris van de VBAG (werkzaam bij Quasir) zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Doel is om gezamenlijk (cliënt, kinesioloog en klachtenfunctionaris) tot een oplossing te komen. 
  1. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. 
    Aan het indienen van een geschil bij de geschillencommissie zijn kosten verbonden (oktober 2019 bedragen de kosten €50,00). De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. 
    Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. 
  1. Beroepsbeoefenaars die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Bij lichamelijke en psychische klachten dient u eerst uw (huis)arts en/of specialist te raadplegen. Dit aanbod is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Een verwijsbrief van de (huis)arts is niet noodzakelijk.